RDW

Școala de vară ARA, septembrie 2011: Roșia Montană: resurse tradiționale locale pentru protejarea patrimoniului arhitectural

Lectie-promenada analiza de piesaj

A cincea Şcoală de vară ARA s-a desfăşurat, din nou, în situl istoric de importanţă excepţională de la Roşia Montană, reunind, timp de două săptămâni, între 1 şi 15 septembrie, studenţi şi absolvenţi ai facultăţilor de arhitectură din Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Bucureşti, specialişti restauratori de la serviciul de patrimoniu al comitatului Shropshire, Marea Britanie, tineri meşteri în formare din Roşia Montană şi împrejurimi, spectatori din comunitatea locală şi vizitatori, participanţi voluntari şi lectori invitaţi. Peste 100 de persoane au contribuit la împlinirea scopurilor propuse de Şcoală şi au beneficiat de activităţile desfăşurate în cadrul ei.

Programul Şcolii a fost, ca în fiecare an, de tip intensiv şi a constat din activităţi practice îndrumate, prelegeri, prezentări de studii de caz şi discuţii. Toate activităţile şcolii au fost anunţate şi deschise publicului.

Lucrările practice asistate şi îndrumate se înscriu în cam­pania de salvare prin documentare şi prin intervenţii directe de restaurare a patrimoniului construit de la Roşia Montană, desfăşurată de Asociaţia ARA de-a lun­gul ultimilor cinci ani. Documentarea patrimoniului arhi­tectural a constat în relevee, înregistrări fotografice şi fişe de observaţie şi diagnoză, iar rezultatele campaniei vor fi cuprinse în al doilea volum al seriei „Roşia Montană. Documente de arhitectură”, care va apărea la Editura ARA la începutul anului 2012, şi vor folosi la pregătirea viitoarelor intervenţii de restaurare. Participanţii au avut ocazia de a urmări înregistrări demonstrative prin scanare laser 3D, realizate cu tehnologie de ultimă generaţie de specialiştii de la EKG Baukultur, Viena. Calităţile şi potenţialul acestei noi tehnologii puse în slujba patrimoniului cultural au fost testate pe subiecte variate, de la obiect arhitectural – biserica romano-catolică şi biserica ortodoxă din satul Corna – la nucleu urban – insula alcătuită din biserica unitariană, înconjurată de cimitir, casa parohială, cea cantorială şi casa clopotarului – şi la peisaj antropizat – masivul Văidoaia, locul unor spectaculoase exploatări miniere istorice exca­vate superficial în coastele muntelui.

Lucrările practice de restaurare au avut ca obiect patru clădiri aparţinând patrimoniului arhitectural vernacular valoros al Roşiei Montane, documentate în ediţiile anterioare ale şcolii de vară: biserica unitariană, casa parohială unitariană şi două locuinţe tradiţionale din zona centrală a târgului minier. Mai numeroase şi mai diversificate faţă de ediţiile anterioare ale şcolii, lucrările au cuprins capitole ca suprafeţele arhitecturale istorice, zidăria seacă din piatră, dulgherie şi tâmplărie tradiţională. Tema suprafeţelor arhitecturale istorice, interfaţa sensibilă dintre monument şi mediul fizic – o temă atât de importantă şi totuşi atât de rar tratată în practica românească – a fost abordată direct prin lucrările de restaurare a faţadelor sau a paramentelor interioare realizate la biserica unitariană şi la cele două case istorice (casa nr. 331, fam. Petri, şi casa nr. 399, fam. Ciura). Aceste lucrări au constat în curăţarea tencuielilor recente dăunătoare, cu ciment, rerostuirea zidăriei (curăţarea în profunzime a mortarului din rosturi şi înlocuirea lui cu mortar de var-nisip, bine presat), curăţarea şi consolidarea suprafeţelor de tencuială istorică şi completarea lacunelor cu tencuieli tradiţionale din var şi nisip, refacerea modenaturilor arhitecturale prin tragere cu şablonul, confecţionat pe baza amprentelor descoperite după înlăturarea tencuielilor cu ciment. Un alt capitol de mare importanţă şi relevanţă pentru conservarea peisajului istoric construit de la Roşia Montană, care a fost abordat prin lucrările practice desfăşurate în cadrul şcolii de vară a fost cel al zidăriilor seci (fără liant) din piatră, omniprezente atât în localitate, cât şi în afara ei. Aceste ziduri, numite „mauri” în terminologia locală (de la germ. Mauer = zid), brăzdează peisajul sub forma zidurilor de terasare şi de delimitare, dar sunt folosite şi la unele construcţii anexe. Casa parohială şi biserica unitariană sunt împrejmuite de astfel de ziduri, care au făcut obiectul unor lucrări de întreţinere şi mici reparaţii, dar şi de reconstituire din cauza dezintegrării în timp.

Toate lucrările practice au fost realizate sub îndrumarea specialiştilor Asociaţiei ARA şi a echipei de specialişti din Marea Britanie, cu participarea unei grup de meşteri în formare din comunitatea locală.

Obiectivele practice – activarea şi testarea resurselor locale şi stimularea protejării patrimoniului arhitectural, prin lucrări directe, cu caracter didactic şi demonstrativ – au fost atinse prin realizarea unui număr mai mare şi va­riat de intervenţii, posibilă graţie bunei implicări a tuturor participanţilor – cărora li s-au alăturat simpatizanţi volun­tari – pe întreaga durată a şcolii. Lucrările executate sunt importante atât prin valenţele lor demonstrative, cu pri­vire la viabilitatea şi oportunitatea utilizării materialelor, practicilor şi resurselor tradiţionale locale pentru protejarea patrimoniului arhitectural, cât şi prin contribuţia directă pe care o aduc la conservarea patrimoniului ameninţat de la Roşia Montană.

Prelegerile, prezentările şi discuţiile, găzduite de biserica unitariană şi susţinute de invitaţii ARA, restaurator Colin Richards şi specialiştii de la Shropshire Council, arhitecţii Mathias Ganspöck şi Jan Kanngießer (EKG Baukultur, Viena), arhitectul peisagist Nicolas Triboi (Atelier „Foaie Verde”, Câmpulung), arhitectul Claudiu Silvestru (Universitatea Tehnică din Viena), arheologul Daniel Spânu (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti), restauratorul de pictură murală Cristina Serendan (Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti), au fost inaugurate de părintele Árpád Pálfi, paroh unitarian la Roşia Montană, gazda primitoare a şcolilor de vară ARA. Desfăşurate în fiecare seară, aceste prelegeri şi discuţii au urmărit probleme contemporane ale patrimoniului cultural al sitului, observându-l în valenţele sale artistice şi tehnice, sociale şi economice, peisagistice şi naturale. Metodele şi tehnologiile actuale angajate în slujba patrimoniului au fost analizate în raport cu practicile şi tehnicile tradiţionale, totul privit într-o perspectivă cuprinzătoare, extinsă de la detaliul de arhitectură la peisaj.

Discuţiile au fost completate prin tururi şi vizite de studiu, dedicate peisajului, dar şi practicilor conexe arhitecturii tradiţionale.

Şcoala de vară s-a bucurat de prezenţa excepţională a doamnei Maria Ploae, care a susţinut un recital de poezie, şi a domnului Nicolae Mărgineanu, regizorul filmului „Flăcări pe Comori”, realizat în Roşia Montană în anul 1987, care a împărtăşit participanţilor amintiri şi impresii din timpul turnării filmului, dar şi încurajările şi opiniile sale referitoare la situaţia actuală gravă de la Roşia Montană, pe care a surprins-o într-un reportaj disponibil pe canalul YouTube al Asociaţiei ARA, http://www.youtube.com/user/ArhRestArheo.

Proiect desfăşurat cu sprijinul financiar oferit de Ordinul Arhi­tec­ţi­lor din România, prin Timbrul arhitecturii.

 

Organizatori:

Asociaţia Arhitectură. Restaurare. Arheologie

www.simpara.ro

În colaborare cu:

– Parohia Unitariană Roşia Montană

– Shropshire Council, Marea Britanie (Serviciul „Historic Environment”)

 

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog