RDW

Dincolo de „noua barbarie”, cum poate redeveni arhitectura un act de cultură

Beyond “the new barbarism”,

how architecture can become an act of culture again

În condiţiile în care ştiinţa a luat o aşa mare amploare, este motivată neliniştea lui Michel Henry potrivit căreia civilizaţia prezentului, tehnicistă şi mediatică prin excelenţă, îşi anihilează valorile culturale şi îşi compromite existența, fiind incapabilă de creaţie?

Articolul de faţă vehiculează teorii potrivit cărora, într‑o epocă prin excelenţă știintifică, în care arta nu mai reprezintă motorul principal de exprimare, mai putem (sau nu) fi capabili să proliferăm şi să ne punem o semnătură culturală asupra vieţii pe care o trăim.

Citiți textul integral în nr 5 / 2011 al Revistei Arhitectura.
In nowadays conditions where science has such increased imporantance Michel Henry’s concern is motivated: the actual civilisation drive foremost by technic and media, denies cultural values and compromises its existence, being unable to create.

The article adresses theories according to whom, in an era dominated by science, where art ceased to be the main expressive engine, we may (or not) be able to grow and to culturally endorse our life.

Read the full text in the print magazine.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog