Detalii de proiect

Casa „Sertar” - DD Design Studio

Echipa de proiectanți a fost formată din:

- Prof dr. arh. Corneliu Dan Șerban

- Dr. arh. Radu Turcanu

- Arh. Raluca Pădurariu

- Arh. Reka Fulop

- Arh. Jakab Emoke

- Arh. Ana Maria Drughi

Colaboratori:

- Arh. Florin Cobuz

- Arh. Gheorghe Bratu

Un nou proiect este, fără îndoială, o experiență unică, implicând în acest sens situl, tema proiectului și mai ales clientul. Pe un lot obișnuit în zona nou rezidențială de nord a capitalei, „Tipografilor”, cu o casă existentă de o calitate îndoielnică, ce se dorește desființată, cu vecini destul de apropiați pe laturile adiacente, clientul dorește unifamilială cu intimitate sporită! Așa s-a născut Casa „Sertar”, o casă „izolată” pe lot și, în același timp, introvertită și izolată de vecini. Deschiderile, pe laturile scurte, și închiderile aproa­pe totale, pe laturile lungi, conferă casei aspectul unei cutii cu două sertare; livingul și garajul, care prin volumetrie și diferențieri de finisaje dialoghează cu volumul auster al prismei. S-a încercat prin realizarea unei curți (ca spațiu intermediar), deschisă parțial pe orizontală și verticală, să se obțină o relație de continuitate și intimitate între spațiul interior (locul de luat masa) și spațiul exterior (piscina), dând senzația de spațiu continuu. Penetrația de lumină pe orizontală ce traversează casa median atât în plan vertical, cât și orizontal conduce la un joc subtil de lumini și umbre. Toate acestea au rămas în stadiul unui proiect construit cu multă bucurie, dar nefinalizat din motive independente de minunata și rara relație dintre proiectant și client, rămând - așa cum afirmam în preambul - o experiență unică.
A new project is, doubtless, a unique experience, which involves the site, the theme of the project and especially the client. On an ordinary plot in the new Northern residential area of our capital city, i.e. “Tipografilor”, on which a house of doubtful quality stands, whose demolition is requested, with neighbors located fairly closely on the adjacent sides, the client wished a one-family house with increased intimacy. This is how the Drawer House was born, a house isolated on its own plot, and also introverted and isolated from its neighbors. The openings on the short sides and the almost com­plete closings on the long sides, lend the house the appearance of a two-drawer box; the living room and the garage, by their volumetry and different finishing, engage in a dialogue with the austere volume of the prism. The purpose of the courtyard (as an intermediary space), partly opened along the horizontal and vertical axes, was to achieve a relationship of continuity and intimacy between the interior space (the dining place) and the exterior space (the swimming pool), giving the sensation of continuous space. The light which pierces the medial plane of the house, vertically and horizontally, produces a subtle play of light and shadows. All these froze in the project stage, a project prepared with a lot of joy, but unfinished, for reasons beyond the wonderful and rare relationship formed between the designer and his client, remaining – like we said in the beginning – a unique experience.
[gallery link="file" orderby="ID"]