RDW

Roșia Montană – Ghid cultural-turistic

Ghidul a fost conceput la iniţiativa Fundaţiei Culturale Roşia Montană, o organizaţie civică locală condusă de reputatul istoric şi arheolog Ioan Piso. Echilibrul între coordonatele ştiinţifice şi cele ale diseminării în masă reuşesc să acopere o necesitate acută de informare în vederea promovării turismului cultural. La realizarea ghidului au colaborat istorici, arheologi, arhitecti, geologi, etnografi, actori şi regii şi localnici. Ghidul este structurat pe 9 capitole: Prezentare generală, File de istorie, Arhitectură, Etnografie şi folclor, Film şi literatură, Trasee turistice, Cazare, restaurante şi Căi de acces.

„Virtuţile şi personalităţile Roşiei Montane îşi trag seva din destinul ei aproape unic. Aşezarea posedă o tradiţie bimilenară, iar uimitoarele sale galerii, păstrate în vreme, vorbesc despre epoca daco-romană, despre cea medievală şi despre cea modernă. Dar Roşia Montană are o frumuseţe naturală şi o tradiţie vie, care sălăşluiesc deopotrivă în armonia naturii şi în sufletele şi minţile oamenilor care o locuiesc. Multe sunt motivele pentru care Roşia Montană ar trebui să fie un exemplu de conectare, armonie, prosperitate şi un model de dezvoltare europeană din Mileniul III. Din păcate, felul în care ţinutul a fost tratat în ultimii patruzeci de ani a atentat serios la prezentul şi viitorul său. Casa Regală a României, care a fost martora directă a prăbuşirilor identitare, instituţionale şi economico-sociale din a doua jumătate a secolului trecut, nu are cum să fie indiferentă la drumul Roşiei Montane în viitor. Alături de Academia Română, de Bisericile Ortodoxă şi Catolică şi de societatea civilă, Familia noastra va sprijini, în orice fel posibil, salvgardarea şi înflorirea virtuţilor şi valorilor Roşiei Montane, aşa cum s-au dăltuit ele timp de două mii de ani.” Cuvânt înainte la Roşia Montană. Ghid Cultural – Turistic al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României.

Așezarea geografică și relieful Roșiei Montane sunt puncte de referință care dau dimensiunea notabilă a acestei localități. Relieful vulcanic, cu platouri întinse de lave andezitice, domină partea nordică, iar masivele Cârnic și Cetate domină partea sudică. O parte distinctă în peisajul Roșiei Montane îl reprezintă autenticitatea tăurilor (lacuri artificiale) situate în partea de sus a localității, acestea fiind construite cu secole în urmă pentru a pune în mișcare instalațiile de șteampuri care măcinau minereul.

Geologia zonei este prezentată ca fiind constituită din șisturi cristaline, roci eruptive, depozite cretacice. Principalul zăcământ este cel auro-argintifer, considerat a fi cel mai mare din Europa.

Monumente ale naturii ca Piatra Despicat, Avenul Groapa Urzicarului sau Piatra Corbului, fac parte din peisajul magnific al Roșiei Montane. În ghid mai sunt prezentate și monumente ale naturii din împrejurimi, cum ar fi Detunatele, Muntele Corabia, Vulcanul.

Istoria Roșiei Montane este legată de existența, până în zilele noastre, a lucrărilor romane, atât la suprafață, cât și în subteran, multe dintre acestea fiind prezente sub formă de rețele de galerii și de așezări romane. Tăblițețe cerate găsite aici stau la baza studiului dreptului roman. Extragerea aurului pe filoane în subteran, lucrările realizate cu focul și apa, galeriile romane fac parte din peisajul bogat al vieții de altădată a localității, toate acestea fiind vizibile și astăzi, conferind unicitate Roșiei Montane.

Arhitectura locului arată valoarea și dimensiunea Roșiei Montane, unde la tot pasul se ridică biserici, case de patrimoniu, cazinoul, școli, primărie, cinematograful. Acest peisaj arhitectural se înscrie într-un amplu ansamblu caracteristic zonei miniere tradiționale a Roșiei Montane, locul unde lucrările miniere, gurile de mină, haldele de steril conviețuiesc împreună cu oamenii locului, porn

ind din zona Văidoaia și până în zona Orlea. Ilustratele redau măreția unor clădiri care altădată aveau o cu totul altă destinație decât cea din prezent, timpul și modernizarea lăsându-și amprenta pe aceste structuri arhitectonice.

În ceea ce privește etnografia și folclorul, ghidul descrie așezările și gospodăriile, portul și obiceiurile, credințele și varietatea ocupațiilor tradiționale din zona Roșiei Montane. Valoarea universală a Roșiei Montane a fost redată atât în literatură, cât și în filme artistice și documentare prin implicarea unor personalități din lumea filmului (actori și regizori români de renume). Personalitățile istorice ale Roșiei Montane stau la loc de cinste, nu numai în peisajul local, dar și în elita personalităților istorice naționale.

Traseele turistice demonstrează încă odată varietatea acestui loc, atractivitatea și unicitatea specifice Roșiei Montane. Sunt străduțe întortocheate care te plimbă ca într-un labirint, care urcă și coboară, pentru ca apoi să se întâlnească toate în piața centrală, îndemnându-te să descoperi Roșia Montană. Posibilitățile de cazare din zonă sunt multiple, iar drumul până la Roșia Montană îți deschide o paletă de posibilități de cazare și trasee de urmat.

Foto: Lorin Niculae

Autori şi colaboratori ai ghidului:

Prezentare generală – Aurel Sîntimbrean;

Roşia Montană – File de istorie – Ioan Piso, Horia Ciugudean;

Arhitectură – Virgil Apostol, Ştefan Bâlici;

Etnografie şi folclor – Maria Piso;

Valoarea universală a Roşiei Montane. Roşia Montană în opere artistice – Horia Ciugudean, Andreea Chifan;

Personalităţi istorice ale Roşiei Montane – Aurel Sîntimbrean, Horia Ciugudean;

Trasee turistice – Aurel Sîntimbrean, Horia Ciugudean, Sorin Jurcă, Eugen Cornea, Gabriela Jurcă;

Cazare, restaurante – Sorin Jurcă, Corina Cornea;

Căi de acces către Roşia Montană – Andreea Chifan.

 

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog