RDW

De la detaliu la concept, turnul de locuințe Bois le Prêtre din Paris

Bois le Pretre Paris - The living area of each flat is extended beyond the limit of the existing façades on metal platforms of 3x7.5m, in order to become a winter garden and a large glazed.

From detail to concept, the housing tower “Bois le Prêtre” in Paris

Arhitecți: Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Frédéric Druot

Detaliul învestit cu o autoritate culturală pare să intre în circuitul sigur de valori arhitecturale. Inovația constructivă și performanța tehnologică reprezintă încă garanția solidității, a utilității și a frumuseții, ur­mărind astfel clasicul model Vitruvian. Totuși, un feno­men paradoxal a pus recent sub semnul între­bării această certitudine: performanța detaliului creat și desenat pe ordinator pare să fie indiferentă la reali­tatea crudă a unei lumi scufundate în sărăcie și incultură. Astfel, încrederea nezdrucinată în detaliul bine făcut, util și bine văzut, nu mai poate evita două întrebări inerente contextului actual: “cu ce mijloa­ce?” și “cât costă?”.

Confruntat cu aceste întrebări, cultul detaliului de performanță se afirmă sub diferite forme în construc­ția locuințelor sociale, investiție care ocupă, încă, un loc important în Franța. […]

The detail invested with cultural authority seems to participate in a reliable circuit of architectural values. Constructive innovation and technological performance still represent the warranty of solidity, utility and beauty, following the Vitruvian classical model. However, a paradox has recently emerged and questioned this certitude: the performing detail con­ceived and drawn on computer seems to be indifferent to the crude reality of a world threatened by poverty and lack of culture. Thus, the undisputable trust in the well-drawn detail, useful and truthful, can not avoid two questions emerging from the present context: “with what means?” and “how much does it cost?”.

Confronted with these questions, the cult of the performing detail takes different forms in the construction of Social Housing, a kind of investment which still occupies an important place in France. […]

Citiţi textul integral în numărul 2 / 2011 al Revistei Arhitectura.

Read the full text in the print magazine.

Comments
One Response to “De la detaliu la concept, turnul de locuințe Bois le Prêtre din Paris”
Trackbacks
Check out what others are saying...
  1. […] “From Detail to Concept, the Housing Tower Bois-le-Prêtre in Paris”, Arhitectura No. 2/2011, Bucharest, pp. 24-29; http://arhitectura-1906.ro/2011/06/de-la-detaliu-la-concept-turnul-de-locuinte-bois-le-pretre-din-paris/ […]Powered by Jasper Roberts - Blog