Articole tematice

De la detaliu la concept, turnul de locuințe Bois le Prêtre din Paris

Bois le Pretre Paris - The living area of each flat is extended beyond the limit of the existing façades on metal platforms of 3x7.5m, in order to become a winter garden and a large glazed.

From detail to concept, the housing tower “Bois le Prêtre” in Paris

Arhitecți: Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Frédéric Druot

Detaliul învestit cu o autoritate culturală pare să intre în circuitul sigur de valori arhitecturale. Inovația constructivă și performanța tehnologică reprezintă încă garanția solidității, a utilității și a frumuseții, ur­mărind astfel clasicul model Vitruvian. Totuși, un feno­men paradoxal a pus recent sub semnul între­bării această certitudine: performanța detaliului creat și desenat pe ordinator pare să fie indiferentă la reali­tatea crudă a unei lumi scufundate în sărăcie și incultură. Astfel, încrederea nezdrucinată în detaliul bine făcut, util și bine văzut, nu mai poate evita două întrebări inerente contextului actual: “cu ce mijloa­ce?” și “cât costă?”. Confruntat cu aceste întrebări, cultul detaliului de performanță se afirmă sub diferite forme în construc­ția locuințelor sociale, investiție care ocupă, încă, un loc important în Franța. [...] The detail invested with cultural authority seems to participate in a reliable circuit of architectural values. Constructive innovation and technological performance still represent the warranty of solidity, utility and beauty, following the Vitruvian classical model. However, a paradox has recently emerged and questioned this certitude: the performing detail con­ceived and drawn on computer seems to be indifferent to the crude reality of a world threatened by poverty and lack of culture. Thus, the undisputable trust in the well-drawn detail, useful and truthful, can not avoid two questions emerging from the present context: “with what means?” and “how much does it cost?”. Confronted with these questions, the cult of the performing detail takes different forms in the construction of Social Housing, a kind of investment which still occupies an important place in France. [...]

Citiți textul integral în numărul 2 / 2011 al Revistei Arhitectura. Read the full text in the print magazine. [gallery link="file" order="DESC" columns="2" orderby="ID"]