Actualitate civis

„Numărul de mașini pe bulevardul Buzești-Berzei va ajunge undeva la 3.000-3.200 de mașini pe oră, pe sens”

- Ion Dedu, șeful Direcției de Infrastructură din cadrul Primăriei Capitalei

De aproape o lună, Tribunalul București a suspendat, pe motive de legalitate, Planul Urbanistic Zonal în baza căruia Primăria construia Diametrala N-S (Buzești-Berzei-Uranus). Pe lângă ravagiile pe care le-a făcut în rândul patrimoniului construit, foarte multe voci din societatea civilă și experți europeni în trafic susțin că această axă nu va rezolva nici măcar problemele de trafic, ducând chiar la blocarea orașului. Câte mașini vor circula pe oră, pe acest nou bulevard? Va aduce această arteră atât de mult trafic cât s-a speculat? Cu ce scop a fost creată ea de către primărie? Răspunsul la aceste întrebări îl dă chiar directorul Direcție de Infrastructură din cadrul Primăriei Capitalei, Ion Dedu. Câte mașini/oră vor circula pe Diametrala N-S Catiușa Ivanov: Care este scopul Diametralei Buzești-Berzei, din punctul de vedere al traficului? Ion Dedu: Diametrala N-S se constituie ca o variantă la axa Piața Victoriei - Piața Unirii - Piața Sudului și are ca scop reducerea distanței între zona Rahova-Giurgiului și Piața Victoriei. Scopul ei este acela de a crea, în primul rând, o linie de transport public, și mă refer aici la o linie separată pentru tramvai, astfel încât să nu fie afectat de traficul rutier. Așa cum știm, înainte, pe linia de tramvai circulau și mașinile, motiv pentru care nu se putea discuta de o linie de transport public care să funcționeze în parametrii firești. Pe de altă parte, ne gândim că pe Magheru, o zonă reprezentativă pentru centrul orașului, trotuarele sunt foarte mici. Toată lumea și-ar dori să aibă niște spații mai generoase, mai vaste, în special la trotuarul care merge spre Universitate. În plus, acolo ar trebui să punem o linie de transport electric, de troleibuz. Așa este prevăzut în strategia Municipiului București. Dacă ați observat, a fost adus troleibuzul până la Piața Unirii, de la Piața Sudului. Lărgirea axei Buzești-Berzei face posibilă realizarea unei zone pietonale mai extinse pe Bd. Magheru și pe Calea Victoriei. Nu va deveni toată strada pietonală, dar ne dorim să reducem lățimea zonei carosabile, să creăm benzi pentru transportul public și, în acest sens, era nevoie să se descarce traficul de pe cele două artere pe un alt tronson, iar pe Buzești am găsit cele două benzi. Reamintesc, pe Buzești-Berzei sunt doar două benzi pe sens, plus linia de tramvai. În rest, ne dorim să facem piste pentru biciclete și trotuare cât mai generoase. CI: Câte mașini pe oră estimați că vor circula pe Buzești-Berzei? ID: Având în vedere că vorbim de oraș, unde se circulă cu o viteză destul de mică, și de un bulevard fără prioritizări, gen intersecții denivelate, probabil că numărul de mașini pe Bd. Buzești-Berzei va ajunge undeva la 3.000-3.200 de mașini pe oră, pe sens. CI: Sunt foarte mulți specialiști europeni care spun că, pe măsură ce construiești mai multe drumuri, aduci mai multe mașini și traficul se blochează. Care ar fi riscurile acestui proiect? ID: Am spus-o de la început, în primul rând acest proiect își dorește să creeze o linie de transport public, cu un minimum de rețea stradală de-a stânga și de-a dreapta. Nu puteam să ne gândim să facem bulevardul cu o singură bandă pe sens, pentru că investeam niște bani ineficient. Nu am făcut nici trei benzi pe sens, nici patru benzi pe sens, ca să creăm o arteră majoră care să atragă un trafic foarte mare. Deci, părerea mea este că această arteră nu va fi foarte încurajantă pentru șoferi, mai ales că timpul de parcurgere a distanței între cele două extremități, în afară de tunelul de sub Parlament, va fi relativ mare. Vorbim de un bulevard cu semafoare, pe care viteza va fi destul de redusă. De-a lungul acestui drum sunt foarte multe intersecții: Piața Victoriei, intersecția cu Sevastopol, Polizu, Calea Griviței, avem intersecția unde iese Bd. Gării de Nord în arteră, avem Piața Virgiliu, unde vom avea două semafoare. Mai departe o să avem Cobălcescu și mai departe o să avem Calea Plevnei. Deci ea o să fie plină de semafoare, iar aceste semafoare le vom introduce în sistemul de management al traficului ca să reglăm fluxurile, așa încât să nu se circule cu viteză. În același timp, odată cu închiderea inelului de circulație, care creează posibilitatea unei viteze comerciale mult mai mari și timpi de parcurgere mult mai mici, acest trafic, și mă refer în mod special la traficul de tranzit, dinspre Ploiești către Berceni, se distribuie pe inele, urmând ca această arteră să preia traficul local, sau în orice caz un trafic limitat. Acum, legat de creșterea traficului, de tendința oamenilor de a-și utiliza foarte mult mașina proprietate personală, ne gândim la niște măsuri de descurajare, care constau în realizarea unui număr limitat de locuri de parcare și stabilirea unor tarife care să nu fie neapărat descurajante, că avem nevoie să ocupăm și parcările, dar care să regleze numărul de mașini care intră în centrul orașului. CI: Ca să înțeleg mai bine, această arteră nouă va descongestiona traficul sau nu? ID: Va ajuta la descongestionarea lui prin ceea ce v-am spus. Ea va prelua o parte din traficul de pe Magheru și va ajuta la redistribuirea fluxurilor. Cei care vin pe Magheru și pe Cantemir vor să ajungă în Giurgiului și pe Olteniței, urmând ca la Șerban Vodă să se împartă în două. Când va exista Buzești-Berzei, șoferii se vor împărți în două încă de la Piața Victoriei. CI: Veți face recurs la decizia Tribunalului București, în procesul cu Asociația Salvați Bucureștiul? ID: Cred că am făcut deja recurs. De fapt, cred că în momentul de față se va judeca și fondul. Este foarte aproape termenul. Trebuie vorbit la juridic, ca să vedeți când se produc aceste evenimente. CI: S-a spus de foarte multe ori că proiectul este ilegal, nefolositor, că nu face decât să blocheze centrul orașului. Au venit foarte multe acuze: că nu ați făcut consultare publică, că nu ați explicat ce se întamplă acolo. Cum comentați? ID: S-a făcut un PUZ care a fost aprobat de Consiliul General. Deci a avut dezbatere publică. Acest PUZ a avut un acord de Mediu, deci a avut și acolo dezbatere publică. Acest PUZ a fost contestat pe anumite motive, așa-zis tehnice. Cred că în țara asta, oricând, la orice lucrare, poți să găsești o hibă. Suntem, cum să spun, într-o administrație cu oameni și fiecare poate să greșească. Asta nu înseamnă să o exploatezi, dar ideea este că, în momentul în care un Consiliu General, ales de un oraș, aprobă PUZ-ul, indicatorii tehnico-economici, exact ca la lege, practic declară lucarea de utilitate publică, înseamnă că acel Consiliu reprezintă cetățenii orașului și ei își doresc acea lucrare. Sigur, sunt niște lucruri de genul „vrem să salvăm un anumit lucru, vrem să salvăm altceva”, dar lucrurile astea trebuie foarte bine definite. Nu putem să ne întoarcem pur și simplu împotriva lucrării. Este hilar. ONG-iștii s-au dus și au atacat autorizația de construire, între Piața Victoriei și Polizu. Acolo nu am demolat nimic. Nici măcar un copac. În dorința de a bloca acea lucrare, s-au dus și au atacat și zona aia. Zona aia ce are? Că e aproape gata. De ce trebuie să sufere cetățenii că a zis cineva: “domnule, să atacăm autorizația”? CI: Acum se lucrează pe Buzești-Berzei? ID: Da, pe tronsoane, unde este autorizație. Pe zona care nu a fost atacată. În rest, se lucrează la protejare și conservare. CI: Cine va răspunde pentru eventualele întârzieri? Pentru că, din cauza litigiilor, sigur vor fi întârzieri și vor trebui plătiți bani în plus. ID: Cine pierde, normal. Dacă ei vor pierde, ne vom întoarce împotriva lor. Este o chestiune juridică. For almost a month, Bucharest Tribunal has suspended, on grounds of legality, the General Urban Plan on the basis of which the City Hall built the North-South diametral road (Buzești-Berzei-Uranus). Many voices from the civil society and European traffic experts have argued that such road, in addition to the devastation caused to the built heritage, will not even solve the traffic problems and will cram the city even more. How many cars will drive per hour on this new boulevard? Will this road bring as much traffic as it was speculated? Why was it created by the City Hall? The answers to all these questions are provided by the Head of the Bucharest City Hall’s Infrastructure Directorate himself, Mr. Ion Dedu. How many cars per hour will drive on the North-South Diametral Road Catiușa Ivanov: What is the purpose of the Buzești-Berzei Diametral Road, from a traffic perspective? Ion Dedu: The N-S diametral road represents an alternative to the axis Victoriei Square - Unirii Square - Sudului Square and is aimed at reducing the distance between the Rahova-Giurgiului area and Victoriei Square. Its primary purpose is to create a public transportation line, and I am referring here to a separate tramway line, so as not to affect car traffic. As we know, cars used to also drive on the tramway line, for which reason we could not talk about a public transportation line operating normally. On the other hand, we took into account that the sidewalks of Magheru, a representative area for the city center, are extremely narrow. Everybody would like vaster, more generous spaces, especially when it comes to the sidewalk leading to University Square. In addition, we should set up an electric transportation line there, a trolley-bus line, according to the Bucharest Municipality Strategy. I don’t know if you noticed, but the trolley-bus was brought to the limit of Unirii Square, from Sudului Square. The enlargement of the Buzești-Berzei axis enables the creation of a wider pedestrian area on Blvd. Magheru and Calea Victoriei. We shall not turn the entire street into a pedestrian area; however, we do want to reduce the width of the passable portion and to create lanes for public transportation, and to that end the traffic on the two roads had to be optimized and directed towards another section, and it was on Buzești that we found the two necessary traffic lanes. Please note that on Buzești-Berzei there are only two traffic lanes per direction, plus the tramway line. Apart from that, we strive to create sidewalks and bicycle tracks that would be as spacious as possible. CI: How many cars per hour do you estimate will drive on Buzești-Berzei? ID: Considering that we are in a city and therefore the traffic speed is fairly low, and this is a boulevard without too many special portions, such as uneven crossroads, the car traffic on Buzești-Berzei Boulevard will probably reach 3,000-3,200 cars per hour, per direction. CI: Many European specialists say that, as you build more roads, you also bring more cars there and traffic gets stuck. What would be the risks of this project? ID: We said it from the beginning; this project is primarily aimed at creating a public transportation line with a minimum street network to the left and to the right. We couldn’t have made a boulevard with just one traffic lane per direction, because we would have used the money inefficiently. We did not create three or four lanes per direction to avoid constructing a major road that would attract high traffic. So, in my opinion, this road will not be particularly enticing for drivers, especially that a lot of time will be required to travel the distance between its two extreme points, leaving aside the Parliament tunnel portion. We are talking about a boulevard with traffic lights, on which the car speed will be fairly low. There are many crossroads across this boulevard: Victoriei Square, thecrossroad with Sevastopol, Polizu, Calea Griviței, then we have the crossroad with Gării de Nord Boulevard, then Virgiliu Square, where two traffic lights will be placed. Then, there will be Cobălcescu and Calea Plevnei. So the boulevard will be strewn with traffic lights, and we shall insert such traffic lights in the traffic management system to regulate traffic flow and prevent speeding. Concurrently, along with the closure of the traffic ring, which enables higher commercial speed and smaller traffic time, this traffic, especially transit traffic from Ploiești to Berceni, will be distributed on rings, while this boulevard will take over local traffic, or a limited traffic anyway. In relation to the traffic increase and people’s tendency to use their private cars excessively, we are envisaging several dissuading measures, which consist in the arrangement of a limited number of parking places and the fixing of rates which won’t necessarily be discouraging, because we also need to occupy the parking lots, but which should regulate the number of cars entering the city center. CI: So I am not sure I understand this, will this new road optimize the traffic or not? ID: It will help optimizing it by what I already mentioned. It will take over part of the Maghery traffic and will help in redistributing the traffic flow. Those who come on Magheru and Cantemir want to reach Giurgiului and Olteniței, and will split in two branches at Șerban Vodă. When the Buzești-Berzei Boulevard is in place, the drivers will split in two flows from the Victoriei Square already. CI: Will you file a second appeal against the decision issued by the Bucharest Tribunal, in the lawsuit with the Save Bucharest Association? ID: I believe we already appealed it. I think the case is actually being judged on the merits. The hearing is very close. You need to contact the legal department, to find out when these events are scheduled. CI: It was said on several occasions that the project is illegal and useless, that it only blocks the city center. Many accusations were launched: that you did not organize public consultations, that you did not explain what is happening there. How do you comment? ID: There was a PUZ [General Urban Plan] which was approved by the General Council. So, there was public debate. The PUZ benefited from an environmental approval, so there was public debate in that case, as well. The PUZ was challenged on so-called technical reasons. I think in this country one can find a fault with any works, at any time. We are part of an administrative system operated by people, and each of them can make a mistake. This does not mean one should exploit it; however, when a General Council, elected by the city, approves the PUZ and the technical-economic indicators, according to law, practically declaring that work to be of public utility, it means that the Council at issue represents the City’s inhabitants and they want that work. Of course, there are those who say “we want to save this, we want to save that”, but these things need to be very well defined. We cannot simply turn against the works. It is absurd. The NGOs attacked the building permit for the portion between Victoriei Square and Polizu. We did not demolish anything there; we didn’t even fell a tree. In their desire to block the works, they attacked that area as well. What is wrong with that area? That it is almost finished. Why should the citizens suffer because someone said: why don’t we challenge the permit? CI: The works are now in progress along the Buzești-Berzei portion? ID: Yes, on several sections, for which we hold permits, in the non-challenged portions. As for the rest, we are performing protection and preservation works. CI: Who will be held liable for any potential delays? Because litigation means delays, and extra money will need to be paid. ID: Obviously, whoever loses the trial. If they lose, we shall bring legal action against them. It is a legal matter.