Bref

Înscrieri pentru Universitatea de Vară Bucium

27.06.2011

În perioada 17 – 27 iulie, în localitatea Bucium, din județul Alba, se va desfășura prima ediție a Universității de vară de restaurare de monumente și situri, sub înaltul patronaj al Academiei Române, ”Restaurare școala Veche și Repertoriul patrimoniului rural Bucium”.

Proiectul, inițat de Asociația «Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie» RPER, România, și coordonat de ing. Ștefana Bianu, este o consecință a declarației ICOMOS «Salvarea spiritului locului» de la Quebec din 4 octombrie 2008 și urmărește realizarea unui model de identificare și salvare a patrimoniului rural. Modelul propus pentru Bucium ridică problema găsirii soluțiilor pentru salvarea acestei moșteniri culturale și redefinirea funcționării sale. Rezultatele obținute în urma acestui demers ar putea constitui un model extrem de util și în alte situații similare, aducând o contribuție considerabilă în metodologia de restaurare și reabilitare a patrimoniului vernacular. Mai exact, modelul Bucium ar putea deveni repetabil în orice comună din România. Scopul este sensibilizarea localnicilor și administrațiilor locale la valoarea moștenirii de care beneficiază și la importanța salvării obiectelor de patri­moniu rural în vederea restaurării, clasificării și introducerii lor în programe de dezvoltare locală durabilă. Însă dincolo de acest aspect, Universitatea de Vară are și un scop didactic, urmărind sensibilizarea studenților/masteranzilor în arhitectură la identificarea și restaurarea patrimoniului rural, specializarea acestora în tehnicile tradiționale de restaurare, întocmirea dosarelor de avizare a șantierelor de restaurare și a formalităților de clasificare a obiectelor de patrimoniu rural, inventarie­rea fotografică, realizarea releveelor aferente și poziționarea lor în planul cartografic al comunei. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Ambasada Franței din România, Uniunea Arhitecților din România, Institutul Cultural Român, Asociația Heritage, Universitatea Lucian Blaga – Facultatea de Patrimoniu Sibiu, Primăria comunei Bucium, Asociația Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie – RPER-Franța. Rezultatele programului vor fi editate într-un volum, «Caiet Patrimoniu Bucium», care va constitui și documentația necesară propunerilor de clasare, ulterioare. Scurt istoric al comunei Bucium, “Țara Buciumelor” La Bucium este atestată o locuire încă din epoca bronzului, ca urmare a descoperirii pe Dealul Vâlcoi a patru inele de buclă din aur care datează din această perioadă și care se află la muzeul din Viena, însă prima atestare în documente este din anul 1585. Este dovedită arheologic exploatarea aurului în zonă, meșteșug care va fi practicat continuu în perioda dacă, dacoromană, medievală, modernă și contemporană a localității. Zona prezintă un imens potențial pentru cercetări arheologice, etnologice și antropologice.