RDW

Înscrieri pentru Universitatea de Vară Bucium

În perioada 17 – 27 iulie, în localitatea Bucium, din judeţul Alba, se va desfăşura prima ediţie a Universităţii de vară de restaurare de monumente şi situri, sub înaltul patronaj al Academiei Române, ”Restaurare şcoala Veche şi Repertoriul patrimoniului rural Bucium”.

Proiectul, iniţat de Asociaţia «Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie» RPER, România, și coordonat de ing. Ştefana Bianu, este o consecinţă a declaraţiei ICOMOS «Salvarea spiritului locului» de la Quebec din 4 octombrie 2008 şi urmăreşte realizarea unui model de identificare şi salvare a patrimoniului rural.

Modelul propus pentru Bucium ridică problema găsirii soluţiilor pentru salvarea acestei moşteniri culturale şi redefinirea funcţionării sale. Rezultatele obţinute în urma acestui demers ar putea constitui un model extrem de util și în alte situaţii similare, aducând o contribuție considerabilă în metodologia de restaurare şi reabilitare a patrimoniului vernacular. Mai exact, modelul Bucium ar putea deveni repetabil în orice comună din România.

Scopul este sensibilizarea localnicilor și administrațiilor locale la valoarea moștenirii de care beneficiază și la importanța salvării obiectelor de patri­moniu rural în vederea restaurării, clasificării și introducerii lor în programe de dezvoltare locală durabilă. Însă dincolo de acest aspect, Universitatea de Vară are şi un scop didactic, urmărind sensibilizarea studenţilor/masteranzilor în arhitectură la identificarea şi restaurarea patrimoniului rural, specializarea acestora în tehnicile tradiţionale de restaurare, întocmirea dosarelor de avizare a şantierelor de restaurare şi a formalităţilor de clasificare a obiectelor de patrimoniu rural, inventarie­rea fotografică, realizarea releveelor aferente şi poziţionarea lor în planul cartografic al comunei.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Ambasada Franţei din România, Uniunea Arhitecților din România, Institutul Cultural Român, Asociația Heritage, Universitatea Lucian Blaga – Facultatea de Patrimoniu Sibiu, Primăria comunei Bucium, Asociația Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie – RPER-Franţa.

Rezultatele programului vor fi editate într-un volum, «Caiet Patrimoniu Bucium», care va constitui şi documentaţia necesară propunerilor de clasare, ulterioare.

Scurt istoric al comunei Bucium, “Țara Buciumelor”
La Bucium este atestată o locuire încă din epoca bronzului, ca urmare a descoperirii pe Dealul Vâlcoi a patru inele de buclă din aur care datează din această perioadă şi care se află la muzeul din Viena, însă prima atestare în documente este din anul 1585. Este dovedită arheologic exploatarea aurului în zonă, meșteșug care va fi practicat continuu în perioda dacă, dacoromană, medievală, modernă şi contemporană a localităţii. Zona prezintă un imens potențial pentru cercetări arheologice, etnologice și antropologice.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog