Articole tematice

Materiale și tehnologii uitate: tencuielile de var

Articolul de față tratează materialele, principiile gene­rale pentru lucrări și unele tehnologii de execuție pentru conservarea fațadelor de la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX realizate cu tencuieli. Subiectul este unul de o acută actualitate, ținând cont de faptul că avem, atât în București, cât și în multe orașe ale țării, un patrimoniu construit bine reprezentat de clădiri din această perioadă, dintre care unele se află într-o stare avansată de degradare și au nevoie de lucrări urgente de conservare, iar asupra altora s-a intervenit sau se intervine incorect, de cele mai multe ori din necunoașterea materialelor și tehnicilor de construcție din epocă. This article deals with materials, technologies and general principles for crafts regarding late 19th century and beginning of 20th century facades conservation. The subject is one of high actuality taken inaccount the fact that we have, both in Bucharest and in many others cities, a built environment that is quite well represented by buildings of this period. Some of the buildings are in a severe degree of degradation and in need of urgent remedies. Other constructions were subject of partially or totally inappropriate intervention caused in most cases by lack of knowledge regarding materials and construction techniques of the time.
Citiți textul integral în numărul 2 / 2011 al Revistei Arhitectura.