RDW

Materiale și tehnologii uitate: tencuielile de var

Articolul de faţă tratează materialele, principiile gene­rale pentru lucrări şi unele tehnologii de execuţie pentru conservarea faţadelor de la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX realizate cu tencuieli. Subiectul este unul de o acută actualitate, ţinând cont de faptul că avem, atât în Bucureşti, cât şi în multe oraşe ale ţării, un patrimoniu construit bine reprezentat de clădiri din această perioadă, dintre care unele se află într-o stare avansată de degradare şi au nevoie de lucrări urgente de conservare, iar asupra altora s-a intervenit sau se intervine incorect, de cele mai multe ori din necunoaşterea materialelor şi tehnicilor de construcţie din epocă. This article deals with materials, technologies and general principles for crafts regarding late 19th century and beginning of 20th century facades conservation. The subject is one of high actuality taken inaccount the fact that we have, both in Bucharest and in many others cities, a built environment that is quite well represented by buildings of this period. Some of the buildings are in a severe degree of degradation and in need of urgent remedies. Other constructions were subject of partially or totally inappropriate intervention caused in most cases by lack of knowledge regarding materials and construction techniques of the time.

Citiţi textul integral în numărul 2 / 2011 al Revistei Arhitectura.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog