Articole tematice

Plafonul pictat

Recent am revăzut plafonul din Capela Sixtină pictat de Michelangelo Buonarroti. Deși întregul muzeu al Vaticanului converge către acest punct de interes, reușește (prin afișajele care de fapt te conduc prin tot muzeul) un final care este cumva așteptat. Plafonul pe care îl știm din albumele de artă suferă de câțiva ani de o resta­urare în culori prea puțin pastelate, care frapează prin franchețea tonalităților de verde și violet. O ilu­mi­nare improprie a spațiului alterează culorile, iar împreună cu înghesuiala vizitatorilor și cu tonalități internaționale: “No picture please”, “Silenzio prego”, zbierate ciclic de către paznicii acestei comori, fac acest spațiu mult prea încărcat pentru timpul detaliu­lui. [...] I recently saw again the Sistine Chapel ceiling, painted by Michelangelo. Although the entire Vatican museum converges towards this point of interest, the posters that actually guide one through the museum turn this into a somewhat predictable ending. The ceiling we know from art albums has been subjected for several years to works of restoration that made too little use of pastels, causing uneasinesss through the frank sharpness of the green and violet used. An improper lighting of the space alters the colors, and that, coupled with the cramming of visitors and the regular multilingual yells of the guardians of this treasure, such as “No picture please” or “Silenzio prego” render this space far too charged to actually be able to take your time and scrutinize the details. [...]
Citiți textul integral în numărul 2 / 2011 al Revistei Arhitectura. Read the full text in the print magazine. [gallery link="file" order="DESC" columns="2" orderby="ID"]