Argument

Argument: Detaliu controlat - angajament pe termen lung

Tema numărului în curs este “cultura detaliului”. Un detaliu de arhitectură sau de oraș este, firește, acultural. Modul său de înființare, alcătuire, asamblare, punere în operă și, nu în ultimul rând, de percepție ține, însă, de o cultură. Nivelul prim al acesteia rezidă în privire. Sintagma “cultura detaliului” se referă la intensitatea de a fi consecvent într-un demers creativ de la mare la mic, de la crochiu la DDE. Scările unei intervenții de arhitectură au – evident – registre de atenție diferite. Există astfel o scară a detaliului urban, arhitectural, ambiental sau a obiectului de mobilier sau de accesoriu. Ele au, însă, în comun un deziderat estetic. Numim acest lucru, simplificat, imaginea incipientă sau gândul prim divizibil doar cu unu și cu el însuși. Astfel, consecvența de a menține o imagine cât mai apropiată de conceptul inițial se ilustrează în cultura detaliului. Ea notifică exemplele de bună practică trecute, prezente și predictibile, în demersul coherent promisiunii inițiale. De aceea, cultura detaliului este un angajament pe termen lung. O primă escală în detaliu ne dezvăluie o clădire rezi­dențială din Paris. Un conglomerat modular care per­turbă repetiția la care este condamnat prin program cu ingeniozitatea fațadei, mai precis a alcătuirii ei în detaliu. Lucrare a arhitecților Lacaton & Vassal, imobilul aparent neutru își dezvăluie gradual alcătuirea și legitățile compoziționale. “Plafonul pictat” reușește să elaboreze și să ofere o cheie de acces către suprafața orizontală ca “pânză de autor”. Articolul observă pertinent analogii de ima­gine în acest teritoriu estetic. Pornind de la precedentele renascentiste, trecând printr-un exemplu aproape supra­realist propus de Jean Nouvel și admirând, în cele din urmă, de pe șantierul din Coreea, cu așteptare de încheiere digitală o consolă îndrăzneață propusă de Coop Himmelblau. Aproape narativ, “Blow-Up” reinterpretează scenariul unei turnuri spectaculoase de caz. Grație dezvăluirii unui plan secund. Incursiunea de imagini își propune să chestioneze subtil valențele acestui plan secund în imaginea unui oraș, iar, mai apoi, schimbând scara în imaginile caselor. Microuniversul creat de “câteva străduțe bucureștene” are calitatea de a ne invita ca prin detalii să refacem o lume posibilă. Poate ceea ce Umberto Ecco numea idiolectul operei de artă se mută, printr-un transfer de interpretare, în detaliu de atmosferă și parte a străzii. “Simple detalii de viață” este titlul unui eseu fotografic de uimitoare frumusețe. Atât arhitect, cât și fotograf, autorul ne propune o incursiune sensibilă în interiorul imaginilor, atrăgându-ne atenția asupra sinergiei poe­tice între textura materialelor, lumină și clipele din viața oamenilor care sunt, trec și lasă urme în imaginile străzii și caselor. Un inventar de ferestre și uși devine sinecdocă. Vedem mai departe prin “deschideri în detaliu”. Textul, dar mai ales imaginile de ferestre și uși ne propun în spațiul extins imaginar al acestui articol nu un decupaj, ci o confruntare, o întâlnire, o închipuire adică un mai departe – al imaginii. Autorul semnalează încă din debutul articolului faptul că privirea gererează o predilecție de personificare către construcții. Dezvăluirea este încântătoare și invită la recompunere. “Materiale și tehnologii uitate – tencuielile de var” este o pledoarie pentru reactivarea unui modus operandi în viața detaliului. Articolul observă istoric și tehnic un material de finisaj. Ceea ce îl face însă și mai inedit e modul în care s-a născut mai precis povestea care a reac­tivat tencuiala de var: autorul a fost solicitat de un proprietar de casă, din Lipscănie, clădire monument, pentru un proiect de restaurare a fațadei. Dorind să restituie atât orașului, cât și clădirii o imagine cât mai apropiată de original, de acel deziderat estetic la care facem referință în introducere, o echipă architect, expert, constructor și artist plastic a protejat imaginea în detaliu a unei clădiri de secol XIX. Departe de a fi epuizat tema, sperăm ca prin călătoria propusă în acest număr să indicăm suficient de multe și consecvente destinații. Poate că acest lucru este tocmai ceea ce califică spre visare o privire în detaliu.