Actualitate civis

Edgar Quinet nr. 6

Această prezentare este declanșată de intenția proprietarului, Apele Române, de a demola sediul său din București, str. Edgar Quinet 6. Licitația de proiecte pentru construirea noului sediu s-a desfășurat pe 7 iunie a.c. În următoarele două luni de la semnarea contractului urmează a se reali­za proiectul. Tema de proiectare nu prezintă date privind resursa culturală și nu cere realizarea unui astfel de studiu. Clădirea este situată într-o zonă protejată reglementată printr-o documentație de urbanism specifică. Tema de pro­iectare, deși solicită atât respectarea acesteia, cât și a indicatorilor urbanistici superiori ei. Clădirea este reprezentativă pentru stilul Art Déco. În compoziția fațadei se disting trei travei identice și una neutrală care debutează din parter cu accesul în imobil. Dozajul modenaturii de fațadă contribuie la generarea unei imagini de ansamblu ce denotă stabilitate. This presentation is triggered by the intention of the owner, Agentia Națională Apele Române, to demolish its headquarters located at 6, Edgar Quinet St. in Bucharest. The assignment of the project was at a auction that took place on June, 7. In the next two months from the signing of the contract the project should be ready. The owner theme does not present any data on cultural heritage relevance of the building and does not ask for such a study. The building is located in a heritage protected area regulated by a specific Masterplan. The owner theme, although calls for the respect of the area, ask for upper urban parameters. The building, an Art Déco, is made in the second quarter of the twentieth century, as a administrative headquarters. The façade composition is remarkable by the use of multiple parallel planes and subordination of decorative treatment of façade to an overall image that inspire stability.

În perioada 20 aprilie – 7 iunie s-au putut depune oferte în cadrul licitației de achiziționare de servicii de proiectare pentru sediul administrativ al Agenției Naționale Apele Române din București, Strada Edgar Quinet nr. 6, clădire proiectată de arhitect Rosenthal în 1927. Proiectanților li s-a solicitat elaborarea documentației tehnice pentru demolarea corpurilor de clădire existente și obținerii Autorizației de Construire a noului sediu. Selectarea ofertelor a avut loc pe 7 iunie. Câștigătorii licitației au la dispoziție două luni de la semnarea contractului pentru elaborarea proiectului. Potrivit planurilor topografice ale Bucureștiului, scara 1:500, parcela are 380 mp. Pe aceasta se află două corpuri de clădire (amplasate pe aliniament: H = P+6, AC ≈ 149m; pe fund de lot: H = P+4, AC ≈ 140). Caietul de sarcini solicită desființarea ambelor corpuri. Referitor la fațada de la stradă, tema de proiectare afirmă că “se recomandă păstrarea ambientului arhitectural și, în consecință, se dorește refacerea fațadei pentru a fi similară celei a construcției demolate.” Descrierea clădirilor existente nu include informații privind resursa culturală a acesteia. Tema de proiectare cere ca noul sediu să aibă următorii parametri: H = P+9E, cu ultimile două etaje retrase, AC = 390mp, ADC = 4.290mp. Se mai solicită respectarea reglementărilor urbanistice în vigoare ale zonei. Parcela este dublu reglementată de PUZ Zona Construită Protejată 06 - “Bulevardele Regina Elisabeta – M. Kogălniceanu” și de PUZ Zona Construită Protejată 16 - “Calea Victoriei”. Primul regulament stabilește următorii indicatori urbanistici: Hmax = 19 m, admițîndu-se în plus 2 etaje în condiții speciale, Hmin = 16 m, POT max = 80%, CUT max = 4, iar cel de al doilea: Hmax = 22 m, cu o posibilă derogare în plus de două etaje, Hmin = 19 m, POT max = 80%, CUT max = 5. Se observă în ambele cazuri cum tema de proiectare nu respectă indicatorii urbanistici reglementați, considerați de către documentațiile de urbanism în vigoare a contribui la păstrarea caracterului zonei. Tema nu solicită realizarea unui studiu istoric. Caietul de sarcini prevede că beneficiarul poate cere realizarea altor studii decât cele menționate expres și că acestea trebuie realizate în maximum 30 de zile de la solicitare.La începutul documentării acestui articol, Revista Arhitectura a cerut A.N. Apele Române precizarea exactă a ceea ce va face obiectul demo­lării, dacă există o autorizație de desființare și o temă pentru noua cons­trucție. Ni s-a răspuns că vom primi informațiile după documentația depusă de către câștigătorul licitației. Corpul de clădire situat la stradă este realizat în a doua pătrime a seco­lului al XX-lea, în stil Art Déco, fiind de la început sediu administrativ. Fațada principală este compusă echilibrat în mai multe planuri paralele față de planul de bază, cel al aliniamentului. Cele trei travei verticale ies în consolă circa 80 cm. pe înălțimea etajelor 1, 2 și 3. Revenirea în planul aliniamentului general la parter se face în mod subtil prin folosirea unui element copertină pe toată lățimea fațadei care punctează, totodată, planul cel mai avansat al fațadei. Folosirea pilaștrilor, poziționarea și dimensiunile golurilor și decorația este relaționată acestui joc planimetric. Decorația etalează, într-un mod firesc, care nu deranjează, domeniul de activitate al comanditarului și importanța lui. În zona principală a fațadei sunt 9 medalioane (cu trei imagini diferite) ce pot fi interpretate ca reprezentând avantajele energiei electrice pentru agricultură, industrie și comerț. Intrarea principală este încadrată de sferturi de fusuri de coloane ale căror tambure sunt formate de numele orașelor cu centrale electrice. Ele susțin capitelul format de imaginea unui stup de albine sculptată în basorelief. Prin volumetria fațadei și traseele regulatoare utilizate, imaginea de ansamblu este una ce sugerează stabilitate. La nivelul insulei urbane, această clădire este ultimul martor al fondului construit anterior celui de la Doilea Război Mondial. [gallery link="file" order="DESC" columns="4" orderby="ID"]