Din atelier

Mugur Kreiss. Dincolo de realitate

Rainbow Godess (2010) - detaliu 2

Zeițe, icari, zâne… În general personaje imaginare, într-o realitate pe care ți-o poți construi singur și unde totul este permis. Aripi, straie extravagante, culori și texturi alăturate în puzzle-uri irepetabile. De ce? Pentru că este vorba despre colaj. Bucățele de fotografii de pe pagini lucioase de reviste își găsesc un nou rost, rupte din contextul lor: acela de a forma altceva. Faianța, sticla, lemnul, țesăturile devin astfel piele, pene, rochii bogate, bijuterii…Totul pornește de la o fotografie, de la un detaliu care impresionează în sine. În jurul acestui prim element se țese povestea. O figură expresivă, artistic surprinsă, poate deveni o Zeiță incașă a Lunii, o Prințesă exuberantă, un Icar neînfrânt încă, o Bătrână înțeleaptă… Imaginația îi adaugă aripi, culori și elemente care te trec dincolo de realitate. Titlul lucrării nici nu este important, de fapt; ceea ce vezi te conduce în propriul “dincolo”, în propria realitate paralelă. Zeița incașă se poate transforma pe dată într-o fată nefericită pentru că nu poate zbura cu aripile-i prea mici, exuberanța Prințesei se transformă într-un răsfăț baroc greu de suportat, Icarul devine un înger răzbunător, iar Bătrâna pare de-a dreptul zeflemitoare… Inspirația vine și pleacă – de altfel, ca în orice formă de creație artistică. Influențele se schimbă și ele – de la Klimt la mozaicurile lui Gaudí – în funcție de starea de moment și de ultimele lucruri văzute, trăite, simțite. Ce rămâne este munca imensă, făcută cu mare răbdare, al cărei loc este luat imediat de oboseala plăcută a finalului. Cea mai mare bucurie? Personajele de dincolo de realitate care se supun stării pe care o ai atunci când le privești. O realitate asemănătoare cu viața. Cu bune și cu rele.
In general imaginary characters in a reality that you can build by yourself and where everything is allowed. Wings, extravagant attire, colors and textures adjoined in unrepeatable puzzles. Why is that? Because this is a collage. Pieces of photographs cut out from the shiny magazine pages find a new purpose, away from their original context: to form something else. Tiles, glass, wood, tissues thus turn into leather, feathers, richly ornated dresses, jewelry…Everything starts from a photograph, from a detail which impresses by itself. The story comes to life around that first element. An expressive, artistic, surprised figure may become an Inca goddess of the Moon, an exuberant Princess, an unbeatable Icarus, a wise Old Woman… Imagination completes it with wings, colors and elements which transport you beyond reality. The title of the work is irrelevant, in fact; what matters is what leads you in your own “beyond”, in your own reality. The Inca goddess might turn all of a sudden into a girl fraught with misery because she cannot fly with her too small wings; the exuberant Princess might turn into a barely endurable, for being excessively dolled up, baroque image; the Icarus becomes a vengeful angel, and the Old Woman looks quite sarcastic… Inspiration comes and goes – like in any form of artistic creation. Influences also change – from Klimt to Gaudi’s mosaics – depending on the temporary mood and the latest things one has seen, felt and experienced. What remains is the immense work carried out with great patience, whose place is immediately taken by the pleasant tiredness of finalization. The greatest joy? The characters beyond reality which adjust to your own mood when you watch them. A reality very much like life, with its good and bad.
Citiți textul integral în numărul 2 / 2011 al Revistei Arhitectura.
[gallery link="file" order="DESC" columns="4" orderby="ID"]