RDW

Mugur Kreiss. Dincolo de realitate

Inca Moon (2009) -detaliu 1

Zeițe, icari, zâne… În general personaje imaginare, într-o realitate pe care ți-o poți construi singur și unde totul este permis. Aripi, straie extravagante, culori și texturi alăturate în puzzle-uri irepetabile. De ce? Pentru că este vorba despre colaj. Bucățele de fotografii de pe pagini lucioase de reviste își găsesc un nou rost, rupte din contextul lor: acela de a forma altceva. Faianța, sticla, lemnul, țesăturile devin astfel piele, pene, rochii bogate, bijuterii…Totul porneşte de la o fotografie, de la un detaliu care impresionează în sine. În jurul acestui prim element se ţese povestea. O figură expresivă, artistic surprinsă, poate deveni o Zeiţă incaşă a Lunii, o Prinţesă exuberantă, un Icar neînfrânt încă, o Bătrână înţeleaptă…

Imaginaţia îi adaugă aripi, culori şi elemente care te trec dincolo de realitate. Titlul lucrării nici nu este important, de fapt; ceea ce vezi te conduce în propriul “dincolo”, în propria realitate paralelă. Zeiţa incaşă se poate transforma pe dată într-o fată nefericită pentru că nu poate zbura cu aripile-i prea mici, exuberanţa Prinţesei se transformă într-un răsfăţ baroc greu de suportat, Icarul devine un înger răzbunător, iar Bătrâna pare de-a dreptul zeflemitoare…

Inspiraţia vine şi pleacă – de altfel, ca în orice formă de creaţie artistică. Influenţele se schimbă şi ele – de la Klimt la mozaicurile lui Gaudí – în funcţie de starea de moment şi de ultimele lucruri văzute, trăite, simţite. Ce rămâne este munca imensă, făcută cu mare răbdare, al cărei loc este luat imediat de oboseala plăcută a finalului. Cea mai mare bucurie? Personajele de dincolo de realitate care se supun stării pe care o ai atunci când le priveşti. O realitate asemănătoare cu viaţa. Cu bune şi cu rele.

In general imaginary characters in a reality that you can build by yourself and where everything is allowed. Wings, extravagant attire, colors and textures adjoined in unrepeatable puzzles. Why is that? Because this is a collage. Pieces of photographs cut out from the shiny magazine pages find a new purpose, away from their original context: to form something else. Tiles, glass, wood, tissues thus turn into leather, feathers, richly ornated dresses, jewelry…Everything starts from a photograph, from a detail which impresses by itself. The story comes to life around that first element. An expressive, artistic, surprised figure may become an Inca goddess of the Moon, an exuberant Princess, an unbeatable Icarus, a wise Old Woman…

Imagination completes it with wings, colors and elements which transport you beyond reality. The title of the work is irrelevant, in fact; what matters is what leads you in your own “beyond”, in your own reality. The Inca goddess might turn all of a sudden into a girl fraught with misery because she cannot fly with her too small wings; the exuberant Princess might turn into a barely endurable, for being excessively dolled up, baroque image; the Icarus becomes a vengeful angel, and the Old Woman looks quite sarcastic… Inspiration comes and goes – like in any form of artistic creation. Influences also change – from Klimt to Gaudi’s mosaics – depending on the temporary mood and the latest things one has seen, felt and experienced. What remains is the immense work carried out with great patience, whose place is immediately taken by the pleasant tiredness of finalization. The greatest joy? The characters beyond reality which adjust to your own mood when you watch them. A reality very much like life, with its good and bad.

Citiţi textul integral în numărul 2 / 2011 al Revistei Arhitectura.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog